Regulamin daromowego wypełniania PIT-a.

REGULAMIN

Organizatorem akcji jest Biuro Rachunkowe

Aneta Marek
ul. Grodzka 4, 67-200 Głogów

tel. +48 695 614 761

Akcja ma za zadanie udzielenie wsparcia w pozyskiwaniu 1% podatku dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa ,, Dajmy Dzieciom Nadzieję ” z siedzibą w Głogowie , wpisanym  do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru stowarzyszeń pod nr KRS 0000173438 zwanym dalej stowarzyszeniem  .


Regulamin Akcji

,, Za darmo wypełnimy Twojego PIT-a ” , określa zasady , tryb i warunki skorzystania , przez podatników z możliwości bezpłatnego rozliczania Deklaracji Podatkowej PIT .

  • Do darmowego rozliczenia deklaracji PIT są uprawnieni podatnicy , którzy zadeklarują przekazanie 1% podatku na rzecz stowarzyszenia beneficjenta akcji z tym że kwota 1% musi być równa lub większa niż 10 zł. .
  • W przypadku wyliczenia 1% w kwocie  mniejszej niż 10 zł. osoba , dopłaca różnicę do w/w kwoty .
  • Darmowe rozliczenie dotyczy  deklaracji rozliczeniowej PIT 37 , 36 , 36L , 38 , 39 , z możliwością wypełnienia każdego innego rodzaju PIT-a za dodatkową opłatą .
  • Podatnik dzwoni pod wskazany numer telefonu umawiając się na określony termin , lub przychodzi do biura w godzinach urzędowania .
  • W zależności od umówionej opcji podatnik zostawia do wypełnienia zeznanie PIT i odbiera w umówionym terminie lub  PIT jest wypełniany od ręki, w obydwu wypadkach podatnik deklaruje czy Deklarację PIT wysłać przez Internet , czy sam dokona tych formalności .
  • Akcja trwać będzie od 25 stycznia do 31 kwietnia 2015r.

Biuro podatkowe nie odpowiada za błędne ,  nierzetelne lub nieprawdziwe przekazanie danych przez podatnika .

 

tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie legnickim"
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA