O nas

Witamy na stronie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa ,, Dajmy Dzieciom Nadzieję ”.

Stowarzyszenie powstało w 2003 r. z inicjatywy rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym i zespołem Downa, w celu stworzenia jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, opieki i rehabilitacji, oraz dbanie o ich godne życie. Zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 9 października 2003r. pod numerem 0000173438 .

Nasze działania skupiają się również na przełamywaniu barier społecznych i zapobieganiu izolacji  osób upośledzonych umysłowo poprzez rozwój świadomości społecznej wśród dzieci i młodzieży, oraz ich rodziców w oparciu o idee tolerancji i poszanowania godności ludzi o niższym poziomie możliwości intelektualnych.

Największym przedsięwzięciem w tym zakresie jest coroczna organizacja Regionalnego Przeglądu Piosenki Osób Niepełnosprawnych, oraz Festynu Integracyjnego w którym przez ostatnie lata wzięło udział kilka tysięcy osób. 

Aby przygotować dzieci i młodzież do uczestnictwa w różnych formach życia społecznego, stowarzyszenie prowadzi terapię w zakresie poprawy sprawności intelektualnej z wykorzystaniem komputera, oraz odpowiednich programów i specjalistycznego oprzyrządowania.

Stworzyliśmy również Salę Doświadczania Świata w której odbywa się terapia z wykorzystaniem różnego rodzaju silnych bodźców stymulujących rozwój  zmysłów. Sala pozwala na wdrożenie indywidualnych programów rewalidacyjnych terapii dziecięcej, wzmacnia, rozszerza i uatrakcyjnia prowadzone do tej pory  oddziaływania terapeutyczno-rehabilitacyjne.

 

       Co roku podejmujemy starania ,  aby dzieci  znajdujące  się  pod  Naszą 
 opieką , również  w okresie zbliżających się  Świąt  mogły odczuć , że jest to 
 okres wyjątkowy również dla Nich .
       Dlatego , aby  pozytywnych  emocji nie zabrakło i tym razem ,  18 grudnia 2010 roku razem z Cichymi Pracownikami Krzyża gościliśmy św. Mikołaja , który już po raz siódmy wręczył  naszym podopiecznym paczki z prezentami . Moment odbierania prezentu jak zawsze wzbudził wiele radości i pozytywnych reakcji .

Mikołaj


Dziękujemy kierownictwu firmy Volkswagen za ofiarowane paczki , dzięki którym mogliśmy  wywołać uśmiech na twarzach dzieci , u których mimo wysiłku i trudu
codziennego dnia  , trudno ten uśmiech i radość wyzwolić  .

 

Aktualnie we współpracy z ,, Cichymi Pracownikami Krzyża ” prowadzimy terapię w ,, Sali Doświadczania Świata ”, którą stowarzyszenie uruchomiło w styczniu 2010r.

Sala Doświadczania Świata – to  specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów  gdzie  niepełnosprawne dzieci mogą się leczyć, uczyć i bawić. Mogą pełniej przeżywać swoje życie.
Sala jest elementem wielo profilowej, kompleksowej metody usprawniania dzieci i młodzieży, znanej za granicą pod nazwą Snoezelen. , stwarza warunki do pracy z pacjentami o różnym stopniu niepełnosprawności, między innymi z dziećmi z porażeniem mózgowym, zespołem Downa , niewidomymi, czy autystycznymi  a więc dziećmi które same do świata wyjść nie mogą, a w każdym razie mają tę drogę poznania bardzo utrudnioną, ma  dostarczyć przeróżne bodźce zmysłowe za pomocą :światła, odgłosów, zapachów, elementów dotykania .
Dzieciom pozostawia się  jednak swobodę co do wyboru tych bodźców, jak i czasu koncentrowania się na nich. Bodźce te są dobrane w taki sposób, by nie tylko stymulowały ludzkie zmysły, ale i umożliwiały miły odpoczynek połączony z biernym ich odbiorem.

Bardzo ważnym skutkiem pobytu w Sali Doświadczania Świata  jest redukcja stresów i napięć nerwowych. Sala Doświadczania Świata zapewnia odprężenie, wypoczynek i aktywną likwidację stresu , sprawia, iż otaczający świat jest lepiej rozumiany, staje się bezpieczny dla dziecka. Powoduje to, że zmniejszają się stany lękowe, dziecko chce uczestniczyć w terapii, potrafi się skupić na podawanych przez terapeutę treściach.


Cele terapeutyczne realizowane w sali :

- sala stanowi urozmaiconą , ciekawą formę spędzenia wolnego czasu
- wprowadza uczestników w stan relaksacji i odpoczynku 
- zwiększa aktywność i motywację do poznawania 
- zwiększa chęć do nawiązania kontaktu 
- wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa , ułatwia pokonywanie lęku 
- zwiększa ofertę poznawania nowych bodźców 
- zwiększa wrażliwość 
- zwiększa bazę doświadczeń 
- rozwija zainteresowania , oraz procesy poznawcze 
- poprawia orientację w schemacie ciała oraz w przestrzeni 
- motywuje do podejmowania aktywności 
- nabieranie świadomości istnienia 
       
 Terapia w Sali jest jedyną możliwością jednoczesnego pobudzania wszystkich zmysłów i znalezienia nowej drogi dotarcia do dziecka, którego głębsza niepełnosprawność umysłowa czy zaburzona psychika nie pozwala na nawiązywanie komunikacji i znacznie uniemożliwia podjęcie jakiejkolwiek aktywności.

tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie legnickim"
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA