Zarząd

Zarząd stowarzyszenia:

Prezes: Mirosław Błażejewski
Wiceprezes: Marlena Wilk
Skarbnik: Danuta Piskorz
Sekretarz: Małgorzata Chudzińska

tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie legnickim"
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA