Aktualności

 

Zajęcia Indywidualne

W ciągu roku szkolnego stowarzyszenie prowadzi indywidualne zajęciarewalidacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne formy i metody pracy, dostosowywane do indywidualnych potrzeb i możliwości Zajęcia indywidualne.uczestników. Zajęcia mają za zadanie wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka (umysłowego, psychicznego i społecznego) , poprzez stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych , ćwiczenie spostrzegawczości , koncentracji uwagi , pamięci i logicznego myślenia , doskonalenie sprawności ruchowej , doskonalenie sprawności manualnej , usprawnianie funkcji wzrokowo - słuchowej i orientacji przestrzennej , usprawnianie integracji percepcyjno-motorycznej.

W pracy Pedagogicznej z dużym powodzeniem wykorzystujemy komputer z specjalistycznym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych , oraz wspierania rozwoju , poprzez tego typu zajęcia oddziałujemy na sferę emocjonalną dziecka uruchamiając określone procesy motywacyjne , podnosząc jednocześnie trwałość i skuteczność efektów uczenia .

Dzięki stymulacji wielozmysłowej, usprawnianiu intelektualnemu, rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności życia codziennego, dążymy do wyrobienia u beneficjentów na miarę ich indywidualnych możliwości zaradności osobistej, nabycia umiejętności prawidłowego postrzegania świata i współżycia w społeczeństwie.


Rozliczenie PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


 

Gabinet Magnetostymulacji .

Aby dostarczyć naszym podopiecznym kompleksową dostępność do Gabinet Magnetostymulacji.rehabilitacji rozpoczęliśmy terapię z wykorzystaniem specjalistycznego sprzęt do magnetostymulacji  , poprzez zastosowanie impulsowego pola magnetycznego niskiej częstotliwości , oraz energii światła ( magnetoledoterapia ) . Jest to produkt medyczny o wysokiej skuteczności terapeutycznej potwierdzonej w wielu badaniach i obserwacjach klinicznych .

Rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym i zespołem Downa jest złożonym procesem terapeutycznym wymagającym udziału w nim wielu specjalistów oraz wykorzystania różnego rodzaju sprzętu pomocniczego , dlatego mając na uwadze problemy zdrowotne związane z niepełnosprawnością wychodzimy  naprzeciw potrzebom naszych podopiecznych i rozszerzając zakres naszej działalności , chcemy przyczynić się do zwiększenia  dostępności  dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie do odpowiedniej rehabilitacji, właśnie poprzez zastosowanie nowoczesnych bezpiecznych rozwiązań terapeutycznych , których celem jest poprawa funkcjonowania psychofizycznego ,  która  przekłada się bezpośrednio na poprawę zdrowia , zaradność życiową i funkcjonowanie w społeczeństwie .

Poprzez rehabilitację impulsowym  polem magnetycznym niskiej częstotliwości , które oddziałując może regulować pracą całych układów w organizmie , wpływać na biochemiczne i biofizyczne reakcje na poziomie samych komórek , wywieramy w ten sposób dobroczynny wpływ na większość procesów naszego organizmu i dostarczamy narzędzie posiadające działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, antyspastyczne, regeneracyjne oraz poprawiające krążenie krwi , i w ten sposób przyczyniamy się do pobudzenia procesów naprawczych w organizmach . W szczególności to na czym nam najbardziej zależy , magnetostymulacja wpłynie na niwelowanie - stanów bólowych różnego pochodzenia , schorzeń narządu ruchu , oraz schorzeń neurologicznych . Poprzez poprawę zdrowia w wielu przypadkach pozwali nam to na  zmniejszenie  ilości przyjmowanych leków, w szczególności leków przeciwbólowych. Efektywność magnetostymulacji w odniesieniu do dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i zespołem Downa  jest nieoceniona przede wszystkim ze względu na swoje działanie :  

- Antyspastyczne

- W stanach po urazie mózgu

- W schorzeniach zwyrodnieniowych układu nerwowego w których występuje spastycznośc ,nerwice , zaburzenia snu

- Rozładowujące napięcie psychiczne

- Profilaktyczne działanie uspokajające .                

Oprócz działań typowo odnoszących się do mózgowego porażenia dziecięcego magnetostymulacja skutecznie wspomoże leczenie i rehabilitację , mając m.in. następujące działanie :

- Przeciwbólowe i przeciwzapalne

- Przyśpiesza regenerację komórek

- Zapobiega obrzękom

- Stymuluje wytwarzanie kolagenu

- Przyspiesza zrost i regenerację kości

- Poprawia krążenie krwi

- Wzmacnia odporność

Poprzez udział w rehabilitacji u dzieci zmniejszy się nadpobudliwość psychoruchowa , impulsywność, nadwrażliwość dotykowa , zwiększy się koncentracja , dzieci będą  lepiej zorganizowane, skoncentrowane, pewniejsze siebie i łatwiejsze we współżyciu .

Gabinet magnetostymulacji uruchomiliśmy dzięki Fundacji Polska Miedź , oraz osobom przekazującym 1% naszemu stowarzyszeniu . Dziękujemy .


Rozliczenie PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


 

Działania integracyjne/kulturalne / sportowe


W ramach działań integracyjnych od kilkunastu lat organizujemy Festyny Integracyjne , których celem jest zbliżenie się do siebie , oraz lepsze
Działania integracyjne. poznanie się nawzajem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i pełnosprawnej , podczas wspólnego udziału w licznych konkursach i zabawach . Organizując tego typu działania pomagamy zapobiegać podziałom , uprzedzeniom i marginalizacji osób niepełnosprawnych . Każdy kto ma tylko chęć może przyłączyć się do wspólnej zabawy z bohaterami , którzy tworzą jedyny w swoim rodzaju klimat organizowanego festynu . I tak ostatnio bawiliśmy się w klimatach pirackich , gościliśmy znanych z komiksów i kina Superbohaterowów: Batmana, Supermana, Spidermana , jak również odwiedzili nas bohaterowie Star Wars , spotykając się z dużym entuzjazmem ze strony uczestników , po prostu dzieciaki nie odstępowały na krok . 

Na festynie atrakcjom nie ma końca - dla każdego zawsze jest coś miłego . Można wziąć udział w rozmaitych konkursach i konkurencjach sportowych, poskakać na dmuchańcach i eurobangi, a jakby tego było mało to jeszcze poszaleć na dmuchanym torze przeszkód . Dodatkowo do dyspozycji są zawsze konie i możliwość spróbowania swoich umiejętności w robieniu dużych baniek mydlanych. Nie brakuje także warsztatów plastycznych, malowania twarzy, czy zdobienia ciastek kolorowym lukrem i wielu innych atrakcji . Zabawa u nas zawsze jest przednia , a atrakcji zapewniamy taką ilość że o nudzie nie ma mowy .


W ramach festynu zawsze organizowany jest Regionalny Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych , z udziałem uczestników z ościennych powiatów , którego celem jest rozwijanie i kształtowanie wrażliwości muzycznej dzieci niepełnosprawnych , promowanie ich zainteresowań i zdolności muzycznych .


Rozliczenie PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


 

Świetlice terapeutyczne :


Od kilkunastu lat stowarzyszenie w czasie zimowych ferii , oraz letnich wakacji organizuje świetlicę terapeutyczną, skierowaną do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w różnym wieku. Jej celem jest twórcze i atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego w okresie ferii i wakacyj
Świetlice terapeutyczne.nym . Świetlica jest doskonałą alternatywą nie tylko na dalszy wszechstronny rozwój, doskonalenie i utrwalanie już posiadanych umiejętności, oraz zdobywanie nowych , ale przede wszystkim szansą na ciekawy, aktywny wypoczynek, rozwój swoich zainteresowań i pasji . Podjęte w trakcie świetlic działania inicjowały wspólną twórczą pracę, której towarzyszyły pozytywne emocje, budzenie wiary we własne siły, aktywizującej jednocześnie do podejmowania następnych wyzwań, wykorzystanie własnego potencjału dla rozwijania aktywnej postawy życiowej i motywacji do uczestnictwa w działalności kulturalnej.
Szeroki wachlarz organizowanych działań, a mianowicie zajęcia z zakresu teatru, plastyki, muzyki, choreoterapii oraz gry i zabawy ruchowe, umożliwił dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej aktywnie spędzić czas i wspomagał ich ogólny rozwój . Stałym elementem każdego spotkania były zajęcia terapeutyczno-edukacyjne, zajęcia z zakresu terapii życia oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe. W atmosferze wzajemnego zaufania, poprzez dostarczanie uczestnikom świetlicy określonej ilości i jakości bodźców sensorycznych wielozmysłowo poznawali świat .


Rozliczenie PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


Popularyzowanie wiedzy:


Szczególnie ważnym zagadnieniem , jako że zajmujemy się dziećmi z uszkodzeniami mózgu jest dla nas popularyzowanie wiedzy o mózgu i Głogowski dzień mózgu.problemach z jego funkcjonowaniem . Dlatego w ramach naszej działalności informacyjnej organizujemy konferencję popularno-naukową  poświęconą zagadnieniu funkcjonowania mózgu        pt. ,, Głogowski Dzień Mózgu " . Tematyką nawiązujemy do organizowanego w Polsce  od kilku lat  Światowego Tygodnia Mózgu , którego ideą jest popularyzowanie wiedzy o najważniejszej części naszego organizmu jakim jest mózg , przekazywanie informacji o Głogowski dzień mózgu.odkryciach naukowych , o osiąganych sukcesach i problemach  jakie naukowcy napotykają w swoich laboratoriach . Wychodząc naprzeciw coraz większemu zainteresowaniu funkcjonowaniem  mózgu , postanowiliśmy również w Głogowie zorganizować tego typu konferencję zapraszając naukowców z czołowych Instytutów Naukowych w Polsce . Do tej pory na konferencji gościliśmy :
*- Prof. Jerzy Vetulani z Instytutu Farmakologii Polskiej
Głogowski dzień mózgu.Akademii Nauk w Krakowie . Poprowadził wykład pt. "Neurobiologia Moralności". *- Pani Prof. dr.hab. Teresa Zalewska z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie , wykład poświęcony był Strategiom terapeutycznym w uszkodzeniu mózgu .
*- Pan Prof. dr.hab Jerzy Mozrzymas z Uniwersytetu medycznego we Wrocławiu , prowadził wykład pt. Plastyczność synaptyczna . Na ile znamy synaptyczny kod Głogowski dzień mózgu.pamięci ?
*- Pani Dr. Monika Liguz - Lęcznar z Instytutu Nenckiego w Warszawie opowiadała o Możliwościach regeneracyjnych mózgu . *- Pani Dr. Anna Mietelska - Porowska z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego z Warszawy wykład pt. ,, Co się dzieje w chorym mózgu - Neurodegeneracja " .
*- Pani Katarzyna Świątkowska - Wróblewska - Specjalista neurochirurg mówiła o Mikropolaryzacji jako nowoczesnej terapii stymulacji mózgu .
*- Prof. Jacek Jaworski z Międzynarodowego Instytutu Biologii Komórkowej i Molekularnej w Warszawie. Poprowadził wykład pt. "Czy można zrobić mózg ze skóry?"
*- Prof. Jolanta Zawilska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Poprowadziła wykład pt. "Mózg na dopalaczach".
*- Dr Kinga Gzieło-Jurek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Poprowadziła wykład pt. "Dwa oblicza gleju" - wykład o odkryciu roli komórek tworzących tzw. Drugi mózg. 
*- Pamela Sobczak i Anna Kozak - Fundacja Mózg z Warszawy - wykład pt. „Krótka historia o mózgu, czyli jak to zrozumieć?" *- Prof. Andrzej Pilc w wykładzie pt. „Przyszłość leczenia schorzeń neuropsychiatrycznych - perspektywa farmakologii" . *- Dr Konrad Szychowski - wykład pt. „Wpływ Zanieczyszczeń Środowiska na Funkcjonowanie Układu Nerwowego" . *- Dr Grzegorz Pochwatko - „Wpływ gier akcji i strategii czasu rzeczywistego na funkcjonowanie poznawcze" .


Światowy dzień osób z Zespołem Downa.


21 marca to nie tylko pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, ale także Światowy Dzień Osób z zespołem Downa.Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Data obchodów nie jest przypadkowa - dzień 21 marca patronuje rozpoczynającej się wiośnie i narodzinom ludzi niezwykłych, data wiąże się również z istotą ZD - trisomią 21 chromosomu.
Z tej okazji na całym świecie odbywają się imprezy, których celem jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, propagowanie praw
i dobra ludzi z tą wadą genetyczną, pełnego ich uczestniczenia w życiu społecznym oraz integracja z nimi. Nasze stowarzyszenie od kilku lat aktywnie włącza się w obchody Światowego Dnia osób z Zespołem Downa pragnąc w ten sposób Światowy Dzień Osób z zespołem Downa.zainteresować lokalną społeczność sytuacją tych osób , zachęcić do okazywania solidarności z nimi i przekonać że zasługują na pełne uczestnictwo w życiu społecznym . Poprzez organizowanie obchodów pragniemy stworzyć atmosferę przyjaźni , akceptacji i szacunku do każdego .
Organizowane przedsięwzięcia to min.
- konferencja pod tytułem „Szukanie trudnych odpowiedzi". Naszymi prelegentami były znane osobistości, które poruszały bardzo istotne sprawy związane z seksualnością, funkcjonowaniem rodziny oraz sprawami prawnymi.
- wystawa fotograficzna pt. ,, Ich pasje " . Zdjęcia przedstawiały dzieci i młodzież z zespołem Downa , podczas wykonywania różnych czynności.
- zorganizowanie spektaklu teatralnego pt. ,, Statek miłości " z udziałem aktorów z zespołem Downa .


Podróże małe i duże.

Działalność naszego stowarzyszenia to również chwile delektowania się urokami naszego regionu i jego okolic. Umożliwiają nam to organizowane przez nas wycieczki, które dostarczają mnóstwo Podróże małe i duże.pozytywnych emocji. Zmiana otoczenia, kontakt z naturą, zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym innych regionów to doskonała okazja do poszerzania wiedzy, integracji, odprężenia się i regeneracji sił zarówno dla podopiecznych, jak również ich opiekunów. Zwiedzaliśmy zabytki Poznania i Wrocławia , odwiedziliśmy Afrykarium we wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym, gdzie mogliśmy spotkać się z fauną i florą Podróże małe i duże.Czarnego Kontynentu , zwiedzaliśmy muzea i Hydropolis, spędziliśmy cudowny dzień w Muzeum Etnograficznym w Ochli, w którym zwiedziliśmy 13 h obszar z ponad 60 zabytkowymi obiektami architektury wiejskiej , byliśmy w Szklarskiej Porębie , Karpaczu i Świeradowie Zdroju gdzie dzieci korzystały z kolejki gondolowej , Zwiedzaliśmy zamek Czocha i zamek Grodziec w którym dzieciaki uczestniczyły w zabawach plebejskich . Dzieci z każdej wycieczki wracają zmęczone , ale zawsze zadowolone .


Mikołajki.

Tradycyjnie w grudniu podopieczni Stowarzyszenia mieli kolejną okazję Mikołajki.spotkania z Mikołajem i otrzymania obfitych paczek ufundowanych przez Volkswagen Motor Polska z Polkowic . Co roku takie spotkania dostarczają wielu pozytywnych emocji . Dobre nastroje nie opuszczały nikogo - były śpiewy, recytacje wierszyków- każdy dał od siebie tyle, ile mógł na miarę swoich indywidualnych możliwości  . Wszyscy zasłużyli na upragnione prezenty i ku uciesze podopiecznych obeszło się bez rózgi. Byliśmy grzeczni przez cały rok - takie to same Aniołki należą do naszego stowarzyszenia.


IV Głogowski Dzień Mózgu- wstęp wolny.

 

IV Głogowski Dzień Mózgu.

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych , do wzięcia udziału w IV Głogowskim Dniu Mózgu i Wiedzy o Zdrowiu , organizowanym w dniu 9 kwietnia od godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury . Wydarzenie o tematyce popularnonaukowej związanej z budową i funkcjonowaniem mózgu , najnowszymi badaniami i odkryciami , które pomogą nam zrozumieć rolę zachodzących procesów wpływających na funkcjonowanie całego naszego organizmu . W tym roku dodajemy tematy związane ze zdrowym funkcjonowaniem całego organizmu , jest to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców  , którzy pytali o możliwość wprowadzenia tematów związanych z problematyką zdrowotną obejmującą cały organizm .

Do wygłoszenia wykładów zaprosiliśmy specjalistów z instytutów naukowych , jak również dziennikarzy zajmujących się problematyką zdrowotną z Warszawy , Wrocławia i Poznania .

Przygotowane tematy będą związane z funkcjonowaniem mózgu , z komórkami macierzystymi wpływającymi na odnowę tkanek i regenerację uszkodzonych organów , będziemy mówili o wpływie flory bakteryjnej na funkcjonowanie naszego organizmu , o tym jak obniża ryzyko występowania wielu chorób i jak nieroztropnie pozbywamy się sprzymierzeńców , których ilość jak najnowsze badania dowodzą jest więcej niż naszych własnych komórek  , o tym co robić aby zachować zdrowie i nie dać się chorobom , Czego unikać , co włączyć do diety i w jakiej formie , jak zrzucić zbędne kilogramy i doładować nas energią .


Więcej o tym, jak funkcjonuje mózg, co trzeba zrobić , aby cieszyć się zdrowiem dowiemy się 9 kwietnia 2017 r.W Miejskim Ośrodku Kultury od godz. 10.00 .  Wstęp wolny . Serdecznie Zapraszamy .

" III Głogowski Dzień Mózgu " - wstęp wolny

III Głogowski Dzień Mózgu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych , do wzięcia udziału w III Głogowskim Dniu Mózgu , organizowanym w dniu 17 kwietnia od godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury . Wydarzenie o tematyce popularnonaukowej związanej z budową i funkcjonowaniem mózgu , najnowszymi badaniami i odkryciami , które pomogą nam zrozumieć rolę zachodzących procesów wpływających na funkcjonowanie całego naszego organizmu . Wykłady będą o tyle ciekawe że prowadzone przez naukowców z czołowych instytutów z Warszawy, Krakowa i Rzeszowa .

Udział w Głogowskim Dniu Mózgu wezmą naukowcy z czołowych instytutów naukowych w Polsce , a będą to :

prof. Andrzej Pilc - Zakład Neurobiologii Instytut Farmakologii w Krakowie – wykład pt. Przyszłość leczenia schorzeń neuropsychiatrycznych – perspektywa farmakologii. Wykład na temat najnowszych odkryć dotyczących procesów naprawy komórek nerwowych np. za pomocą terapii aminokwasami.

dr. Konrad Szychowski - Katedra Zdrowia Publicznego , Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych Wydział Medyczny w Rzeszowie – wykład pt. Wpływ Zanieczyszczań Środowiska na Funkcjonowanie Układu Nerwowego . Wykład na temat zagrożeń jakie mogą nas spotkać podczas codziennych czynności. A w szczególności omówienie związków chemicznych otaczającymi nas na co dzień.  Na przykład biosfenol-A , ftalany , triklosan znajdujących się w produktach codziennego użytku. Ich wpływ na nasz układ nerwowy i łatwość ich przenikania do naszego organizmu.

dr. Grzegorz Pochwatko - Instytut Psychologii PAN - Wpływ gier akcji i strategii czasu rzeczywistego na funkcjonowanie poznawcze . Wykład na temat wpływu gier komputerowych i rzeczywistości wirtualnej na zachowanie i kształtowanie się osobowości gracza. 

Pamela Sobczak i Anna Kozak – Fundacja Mózg z Warszawy – Wykład pt. "Krótka historia o mózgu, czyli jak to zrozumieć? Wprowadzą nas  do tematyki neuronauki , czyli nauki o mózgu , w sposób zrozumiały i przyjemny . Odpowiedzą min. Na pytanie czy  jesteśmy w stanie zrozumieć jego działanie , wytłumaczą jak złożoną jest strukturą i jak złożone procesy w nim zachodzą.  Opowiedzą o plastyczności mózgu , czyli jego zdolnościach naprawczych.

Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

 


,, II Głogowski Dzień Mózgu ” - wstęp wolny

II Głogowski Dzień Mózgu.


Zapraszamy w dniu 28 marca 2015r. od godz. 10.00 do Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie na konferencję   popularnonaukową dotyczącą tematyki związanej z  funkcjonowaniem mózgu II Głogowski Dzień Mózgu.pt. ,, II Głogowski Dzień Mózgu ”  . Konferencja ma za zadanie popularyzować najnowszą wiedzę , oraz największe osiągnięcia naukowo- badawcze dotyczące  funkcjonowania najważniejszej części naszego organizmu jakim jest mózg  . Udział w Głogowskim Dniu Mózgu wezmą naukowcy z czołowych instytutów naukowych w Polsce , a będą to :

 


Prof. Jerzy Vetulani  z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ( najbardziej znany Polski naukowiec popularyzujący wiedzę o funkcjonowaniu mózgu , ikona polskiej neurobiologii )
Poprowadzi wykład pt. Neurobiologia Moralności – Będzie mówił o zachowaniu naszego mózgu , jak mózg potrafi nas oszukiwać , jak radzi sobie z natłokiem bodźców , jaki wpływ ma na nasze zachowanie .


Prof. Jacek Jaworski z Międzynarodowego Instytutu Biologii Komórkowej i Molekularnej w Warszawie , Poprowadzi wykład pt. Czy można zrobić mózg ze skóry – wykład o przełomowych odkryciach związanych z przeprogramowywaniem komórek i wpływie , oraz zastosowaniu w medycynie .


Prof. Jolanta Zawilska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi . Poprowadzi wykład pt. Mózg na dopalaczach – wykład o wpływie dopalaczy na funkcjonowanie mózgu .


Dr. Kinga Gzieło-Jurek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie . Poprowadzi wykład pt. Dwa oblicza gleju – wykład  o odkryciu roli komórek tworzących tzw. drugi mózg .
Wykłady mają charakter otwarty dla wszystkich , którzy chcą zgłębiać tajemnice funkcjonowania mózgu , którzy chcą się dowiedzieć o najważniejszych odkryciach naukowych , o sukcesach i problemach jakie naukowcy napotykają w swoich laboratoriach .
Ponadto będzie można obejrzeć zakonserwowane mózgi zwierzęce , oglądnąć pod mikroskopem odpowiednio zabarwione komórki mózgowe , mamy również do rozdania książki o tematyce związanej z wpływem dopalaczy na mózg .


Wstęp wolny zapisywać można się mail. dajmydzieciomnadzieje@tlen.pl  , lub sms pod numer 600380925


Za darmo wypełnimy twój PIT.

Zadzwoń pod numer +48695614761 Umówimy się w dogodnym dla Ciebie terminie.

Regulamin darmowego wypełniania PIT-a.

  Rozlicz podatek za 2014r. korzystając z darmowej aplikacji internDajmy Dzieciom Nadzieję.etowej e-pity.

Już po raz kolejny za pośrednictwem serwisu e-pity umożliwiamy Państwu łatwiejsze wypełnienie deklaracji PIT i przekazanie 1% podatku nrzecz naszych podopiecznych . Do wypełnianej deklaracji jest już  przypisany numer KRS naszej organizacji . W aplikacji dostępne są wszystkie deklaracje obowiązujące  przy rozliczeniu podatku za 2014r. 
Zachęcamy do wsparcia poprzez przekazanie 1%podatku , działań umożliwiających stworzenie dzieciom i młodzieży z porażeniem mózgowym i zespołem Downa , jak najlepszych warunków do rozwoju , opieki i rehabilitacji , oraz dbanie o ich godne życie . Mamy świadomość że tylko wspólnie możemy naprawdę wiele zdziałać . 

Informacje o naszej Fundacji

Kliknij jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej z bazy NGO.pl


 

 

Wakacyjna Świetlica Terapeutyczna.

Wakacyjna świetlica.

Od 1 lipca do 9 sierpnia prowadziliśmy Wakacyjną ŚwietlicęTerapeutyczną z udziałem dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym i zespołem Downa , będących na co dzień pod opieką stowarzyszenia oraz z udziałem  młodzieży  Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Głogowie . Zajęcia odbywały się pięć razy w tygodniu i w tym czasie wpłynęły znacząco  na odciążenie rodziców i opiekunów od opieki nad osobą niepełnosprawną . Uczestnicy świetlicy do dyspozycji mieli w pełni wyposażoną salę plastyczną , oraz sportową .

Świetlica w ramach swojej działalności terapeutyczno-wychowawczej obejmowała zajęcia terapeutyczno-edukacyjne, rekreacyjno-sportowe, arteterapeutyczne oraz z zakresu terapii życia.

Sprawując opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą , umożliwiliśmy atrakcyjne spędzenie wolnego czasu , jednocześnie aktywnie wspomagając i rozwijając ich rozwój , zainteresowania poznawcze, umiejętności oraz orientację w otaczającej rzeczywistości .


 

Gwarno i ciekawie było.

W dniu 5 czerwca 2014r.na XI Regionalnym Przeglądzie  Piosenki Osób Niepełnosprawnych ,Festyn 2014. połączonym  z Festynem Integracyjnym  ,  zorganizowanym  po raz kolejny w Ok. Parku . Uczestnicy imprezy których było 400 osób z Głogowa , N. Soli , Wschowy , Legnicy i Lubina jak co roku aktywnie uczestniczyli w całym przedsięwzięciu  . Początek imprezy należał do uczestników przeglądu piosenki, którzy w zespołach , duetach i solo prezentowali swój program artystyczny , dostarczając niesamowitych wrażeń i wzruszenia , jednocześnie sami przy tym dobrze się bawiąc . Festyn charakteryzował się jak zwykle obfitością atrakcji , które bawiły i cieszyły uczestników . Tak jak w zeszłym roku największe zainteresowanie było jazdą konno i kulą zorbing , ale dzieci cieszyły również warsztaty plastyczne , zabawy sportowe , dmuchańce do zjeżdżania i skakania , eurobungee , czy pokazy wyposarzenia straży pożarnej , dopełnieniem atrakcji były wszędobylskie klauny wałęsające się po całej imprezie . Podsumowując myślę że każdy mógł z pewnością coś dla siebie znaleźć , a patrząc na beztroskie czerpiące wiele radości i zabawy dzieci wiemy że nasz cel został osiągnięty .  

Zadanie było współfinansowane przez Gminę Miejską Głogów , PCPR Głogów , oraz sponsorów prywatnych .


Wielozmysłowa stymulacja niepełnosprawnego dziecka

w okresie od marca do listopada 2014. Z udziałem środków z Gminy Miejskiej Głogów
Wielozmysłowa symulacja.16 osobowa grupa dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym i Zespołem Downa skorzystała z zajęć indywidualnych, zapewniających  im optymalne warunki do nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności i kompetencji, niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. Zajęcia terapeutyczne pozwoliły na dalszą rehabilitację i ciągłe wspieranie grupy beneficjentów w ich rozwoju. Dzięki stymulacji wielozmysłowej, usprawnianiu intelektualnemu, rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności życia codziennego, dążono do wyrobienia na miarę ich indywidualnych możliwości zaradności osobistej, nabycia umiejętności prawidłowego postrzegania świata i współżycia w społeczeństwie.


        Zakładane cele projektu realizowano poprzez terapię pedagogiczną (zajęcia rewalidacyjne), różne formy terapii zajęciowej oraz wielozmysłowe stymulowanie w Sali Doświadczania Świata. Dzięki wykorzystaniu komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem oraz skorzystaniem z różnych nowych form stymulacji, zajęcia zyskały na atrakcyjności i przyczyniły się do większego zaangażowania i aktywności beneficjentów i wpłynęło na efektywność prowadzonej terapii, a co za tym idzie na ich rozwój intelektualny, społeczno-emocjonalny i psychoruchowy.


 

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Wielokierunkowe wspieranie rozwoju/aktywności własnej dzieci/młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w okresie od marca do czerwca 2014 r. Projekt realizowano przy wsparciu Fundacji BZWBK z programy ,, Bank Dziecięcych Uśmiechów ”


Głównym celem projektu było stworzenie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie odpoKiedy śmieje się dzieckowiednich warunków do efektywnego i atrakcyjnego zagospodarowania czasu wolnego w trakcie trwania roku szkolnego . Projekt zrealizowano w odpowiedzi na wyraźną potrzebę takich zajęć wykazywaną przez rodziców , jak również wynikającą z naszego doświadczenia w pracy z dziećmi . Cykl sobotnich kreatywnych, atrakcyjnych zajęć dla 12 osobowej grupy dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym wielokierunkowo wspomagał ich rozwój psychoruchowy, poznawczy, społeczno-emocjonalny, wspierając tym samym aktywność własną dzieci i młodzieży , jak i cały proces edukacyjno-wychowawczy.


I Głogowski Dzień Mózgu

1 marca 2014r. zorganizowaliśmy konferencję popularno-naukową  poświęconą zagadnieniu I Głogowski Dzień Mózgufunkcjonowania mózgu        pt. ,, I Głogowski Dzień Mózgu ” . Tematyką nawiązujemy do organizowanego w Polsce  od kilku lat  Światowego Tygodnia Mózgu , którego ideą jest popularyzowanie wiedzy o najważniejszej części naszego organizmu jakim jest mózg , przekazywanie informacji o odkryciach naukowych , o osiąganych sukcesach i problemach  jakie naukowcy napotykają w swoich laboratoriach . Wychodząc naprzeciw coraz większemu zainteresowaniu funkcjonowaniem  mózgu , postanowiliśmy również w Głogowie zorganizować tego typu konferencję zapraszając naukowców z czołowych Instytutów Naukowych w Polsce . Nasze zaproszenie przyjęli :
Pani Prof. dr.hab. Teresa Zalewska z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie , wykład poświęcony był Strategiom terapeutycznym w uszkodzeniu mózgu .
Pan Prof. dr.hab Jerzy Mozrzymas z Uniwersytetu medycznego we Wrocławiu , prowadził wykład pt. Plastyczność synaptyczna . Na ile znamy synaptyczny kod pamięci ?
Pani Dr. Monika Liguz – Lęcznar z Instytutu Nenckiego w Warszawie opowiadała o Możliwościach regeneracyjnych mózgu . Słuchacze dowiedzieli się jak mózg radzi sobie z odbudowywaniem uszkodzonych funkcji i jak możemy te procesy wspomagać poprzez stymulację plastyczności neuronalnej .
Pani Dr. Anna Mietelska – Porowska z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego z Warszawy wykład pt. ,, Co się dzieje w chorym mózgu – Neurodegeneracja ” .
Pani Katarzyna Świątkowska – Wróblewska – Specjalista neurochirurg mówiła o Mikropolaryzacji jako nowoczesnej terapii stymulacji mózgu .
Pan Robert Kozłowski z firmy Biomed z Wrocławia przedstawił zagadnienie pt. Neurofeedback w terapii dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej.


Światowy dzień osób z Zespołem Downa.

W ramach obchodów Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa , w dniu 21.03.2014r.  Światowy dzień osób z zespołem Downa.zorganizowano wystawę fotograficzną pt. ,, Ich pasje ” . Zdjęcia przedstawiały dzieci i młodzież z zespołem Downa , podczas wykonywania różnych czynności . Obchody uświetnił zespół dziecięcy z Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych , oraz WTZ Arka . Ponadto rodzice i zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć film o tematyce związanej z funkcjonowaniem osób z zespołem Downa pt. ,, Zespół Downa w XXI wieku ” .


 

Ferie inspirowane tradycją ludową w okresie od 17.02.2014r. do 21.02.2014r.


     Nadrzędnym celem projektu „Ferie inspirowane tradycją ludową” było zorganizowanie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej warunków do twórczego i aktywnego zagospodarowaniaFerie na ludowo. czasu wolnego podczas ferii zimowych . Inspiracją podjętych działań była tradycja ludowa i legendy Ziemi Głogowskiej. Podczas zajęć wykorzystano sztukę i kulturę jako motyw przewodni w pracy terapeutycznej. Dążono do tego, aby poprzez stosowanie różnorodnych form pracy stworzyć im odpowiednie warunki do nabywania nowych, dodatkowych, użytecznych doświadczeń, a tym samym nabywania określonych umiejętności, przydatnych w życiu codziennym.
Szeroki wachlarz zorganizowanych działań, a mianowicie zajęcia z zakresu teatru, plastyki, muzyki, choreoterapii oraz gry i zabawy ruchowe, umożliwił dzieciom i młodzieży aktywnie spędzić czas i wspomagał ich ogólny rozwój. Wszechobecny motyw ludowy pozwolił także na rozwój zainteresowań uczestników,  oraz przyczynił się do odkrywania wraz z nimi prawdy, dobra i piękna w szeroko rozumianej sztuce ludowej i kulturze.


 

Mikołaj 2013.

Mikołaj 2013.Po raz kolejny  tym razem w sobotę 21 grudnia 2013r. zawitał do nas Mikołaj , aby swymi prezentami , ufundowanymi przez Volkswagen Motor Polska z Polkowic  obdarować podopiecznych naszego stowarzyszenia . Musimy przyznać iż magia Św. Mikołaja jest przeogromna i ma wielką moc sprawczą , ponieważ wszystkie dzieci tego dnia były bardzo grzeczne i spokojne  . Gdy nadszedł czas rozdawania prezentów nie zważając już na długą , kręconą , białą brodę dzieciaki odbierały paczki okazując przy tym wiele zachwytu i radości .

 


 

Zbiórka publiczna na festynie rodzinnym w Volkswagen Motor Polska w Polkowicach.

28 września 2013r. w Polkowicach ,  przy wspaniale zorganizowanym festynie i pięknej pogodzie , ze swoimi rodzinami bawili się pracownicy firmy Volkswagen Motor Polska . W ramach festynu z inicjatywy Pani Katarzyny Najdek , zorganizowano zbiórkę publiczną poprzez zbieranie pieniążków do puszki w celu wsparcia działań terapeutycznych Dzieci i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym i Zespołem Downa będących pod naszą opieką  . Dzięki hojności uczestniczących w festynie pracowników udało się zebrać 1055 zł. za co serdecznie dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych . Jest nam niezmiernie miło że są ludzie , którzy potrafią bezinteresownie dzielić się z innymi , do tego sami inicjując akcję wspierania tych , którzy tej pomocy bardzo potrzebują.


 

Świetlica Terapeutyczna w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia

          Projekt wakacyjnej świetlicy 2014 jest kontynuacją rozpoczętych przez stowarzyszenie Świetlica 2014.tego typu projektów. Przyczynił się dzięki temu do zachowania ciągłości pracy terapeutycznej. Stał się nie tylko dodatkową alternatywą na spędzenie wakacji, ale pozwolił na rozwijanie aktywności własnej niepełnosprawnych uczestników i ujawnienie tkwiących w nich potencjalnych zdolności. Świetlica stworzyła warunki do efektywnego zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży z porażeniem mózgowym i zespołem Downa w okresie wakacyjnym, przy jednoczesnym prowadzeniu zajęć terapeutycznych, zapewniających  ciągłość i systematyczność prowadzonych terapii. W ramach zajęć dzieci i młodzież niepełnosprawna miała możliwość uczestniczenia w arteterapii, która łączy w sobie terapię z wykorzystaniem wielu dziedzin sztuki: muzyki, tańca, teatru oraz sztuk plastycznych. Stałym elementem każdego spotkania były zajęcia terapeutyczno-edukacyjne, zajęcia z zakresu terapii życia oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe. Ponadto w tym roku motywem przewodnim naszych spotkań były żywioły wokół których koncentrowały się scenariusze zajęć . W atmosferze wzajemnego zaufania, poprzez dostarczanie uczestnikom świetlicy określonej ilości i jakości bodźców sensorycznych wielozmysłowo poznawali świat.

Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego


 


tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie legnickim"
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA