Ogólne

Terapia z użyciem komputera wyposażonego w specjalne oprogramowanie i oprzyrządowanie

Tego typu terapia daje znakomite efekty , a komputer ze specjalnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem jest obecnie najnowocześniejszym narzędziem rewalidacyjnym .Pełne zastosowanie jego możliwości daje możliwości szerokiego rozwoju zarówno osoby poddanej terapii jak też osoby prowadzącej terapię . Szalenie ważnym elementem terapii przy użyciu komputera jest możliwość uczestnictwa dzieci z poważnymi dysfunkcjami narządów ruchu, gdzie właściwie aktywne uczestnictwo dziecka przy użyciu tradycyjnych metod jest bardzo ograniczone a niekiedy niemożliwe , specjalistyczne oprzyrządowanie daje dziecku możliwość bycia aktywnym podczas terapii. 

Komputer  jest źródłem nowych atrakcyjnych bodźców ,  angażuje emocjonalnie tworząc napięcie  pozwalające na osiągnięcie danego celu , angażuje też wiele funkcji umysłowych jednocześnie :
- percepcję wzrokową
- orientację przestrzenną
- sprawność manualną
- pamięć
- uwagę
- logiczne myślenie
                                                                                                          
Poprzez prowadzenie terapii przy użyciu komputera zwiększamy możliwości:

- rozwoju funkcji spostrzegania w zakresie tempa i wierności spostrzegania

- rozwoju pamięci  poprzez cały szereg ćwiczeń zabaw z wykorzystaniem możliwości komputera  oprzyrządowania i programów multimedialnych

- rozwoju mowy – w przypadku dzieci nie mówiących komputer w znacznym stopniu mobilizuje do mówienia , zadaje pytania , śpiewa , mówi wiersze dostarczając mocnych atrakcyjnych bodźców  pod wpływem których dziecko mobilizuje się do chociażby próby mówienia pierwszych głosek , sylab , wyrazów a w końcu zdań .

- zwiększenia poziomu rozwoju umysłowego – poprzez systematyczną stymulację poprawiamy poziom aktywności umysłowej . Dzięki walorom edukacyjnym programów multimedialnych stosowanych systematycznie w rewalidacji znacząco możemy wpłynąć na rozwój intelektualny danego dziecka .

- poprawienia motoryki – komputer jest szczególnie pomocny jeżeli chodzi o rozwój motoryczny dzieci z ograniczeniami ruchowymi . Poprzez ciekawość i atrakcyjność pracy przy komputerze mobilizuje się do działania w taki sposób , że pomimo dużej niesprawności manualnej ruchy stają się bardziej celowe i precyzyjne , wymaga od ucznia prawidłowej koordynacji pracy ręki i oka ,w wyniku treningu i częstych powtórek praca dłoni ulega usprawnieniu .

- wpływu na procesy emocjonalne – przy komputerze dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną wyciszają się dzięki skierowaniu własnej uwagi na interesujące bodźce .

- Poprawia się i wydłuża czas koncentracji i uwagi na różnorodne bodźce .

- Komputer dostarcza wiele satysfakcji z własnego działania . Dziecku udaje się wykonać wiele ćwiczeń , co sprawia że czuje się ono dowartościowane .

- ułatwia proces nauki – komputer stanowi dużą pomoc w rewalidacji , jest atrakcyjny zaskakujący , działający na wiele zmysłów . Nauka i przyswajanie określonych treści jest    prostsze i sprawia dziecku wiele radości . Wywołanie pozytywnego nastawienia     emocjonalnego bardzo poprawia efektywność nauk.

- daje możliwość podejmowania prób komunikacji poprzez odbieranie i nadawanie  informacji , wyrażanie nastroju zadowolenia i zaciekawienia .

- rozwoju zainteresowań oraz procesów poznawczych .

Wprowadzenie komputera , oraz  specjalnych programów służących do porozumiewania się umożliwia dzieciom i młodzieży komunikację a poprzez to możliwość szybszego rozwoju . Można w dużym stopniu udzielić pomocy właśnie  poprzez zaproponowanie odpowiedniego wykorzystania komputera jako urządzenia  wspomagającego porozumiewanie się .

tworzenie stron internetowych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie legnickim"
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA